Juridik och familjerätt

Anna-Lena Kollberg arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar och arvskiften, men upprättar också testamenten, gåvobrev mm.
Hon har genomgått SBF:s utbildning i fem steg för att bli auktoriserad boutredare.

Christian Larsson har genomgått SBF:s två första steg i juridik och är godkänd bouppteckningsförrättare.

Vad utförs vid en boupptäckning

Vid en boupptäckning utförs följande arbetsuppgifter:

 • Genomgång av boets tillgångar och skulder
 • Genomgång av släktförhållanden
 • Framtagande av tidigare bouppteckning avliden make/maka
 • Försäkringsinventering
 • Beställning av intyg från banker etc.
 • Kallelser till förrättning
 • Förrättning i bostad eller på kontor
 • Sammanställning och utskrift
 • Granskning
 • Översändande till bouppgivare för påskrift
 • Insändande till Skattemyndighet
 • Lagfartsansökningar
 • Arkivering och utsändande