När någon dör

Att mista en anhörig eller en nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Det är helt naturligt att man känner sig orolig och osäker inför sådant man ska ta hand om. Vårt råd är att inte ha bråttom. Ta en sak i taget. Mycket av det man oroar sig för kan nästan alltid vänta ett litet tag.

Om personen som avlidit befinner sig på ett sjukhus med tillgång till en kylinrättning finns det egentligen inget som är brådskande. Om den avlidne däremot finns i sitt eget hem eller på ett vårdhem, ska man kontakta begravningsbyrån som kommer och hämtar den avlidne. Detta görs av två personer från begravningsbyrån. Om anhöriga så önskar, är det möjligt att närvara. Innan hämtningen måste dock läkare konstaterat dödsfallet. Numera är det vanligast att hämtningar görs med bår istället för kista. Detta för att man lugnt och stilla skall kunna välja kistmodell vid ett senare besök på byrån.

Värdighet

En mycket viktig del av vårt uppdrag är värdighet. Du ska alltid känna att du kan lita på oss.

Det synsättet som präglar allt vi gör, är att vi i vårt arbete agerar som om du alltid fanns i närheten.

Om du har frågor eller funderingar, finns vi till hands. Vår erfarenhet blir din hjälp så att du kan lägga all kraft på att hantera sorgen.

Att vara de anhöriga till hjälp

Vid begravningshögtiden är vi till för att ge de anhöriga hjälp, men också för att vägleda alla gäster. Vi vill att de ska känna sig välkomna till högtiden och vi ger alla en trygg och hjälpande hand – både under det viktiga förarbetet som under själva begravningsceremonin. Minnesstunden och maten kan ofta vara en viktig del av en begravning. Vi hjälper till så att detta ska bli en måltid och en samvaro som den avlidne själv skulle tyckt om.

Vi vill hjälpa till

När någon avlider påbörjas ett omfattande arbete med mycket administration. Dödsfallet ska meddelas på ett korrekt sätt till berörda personer, myndigheter och organisationer. Det kan finnas försäkringar med begravningshjälp som utfaller efter dödsfallet. Kanske vill de efterlevande ha hjälp med att kontakta företag som tillverkar gravstenar. Inom tre månader efter ett dödsfall ska dessutom en bouppteckning göras, och finns det flera dödsbodelägare ska arvet skiftas. Vi kan hjälpa till med detta och mycket annat.